Se alle titler i serien:

Nazismen oppstår

Tyskland på slutten av 1918. Adolf Hitler har nettopp vendt tilbake til München etter en måneds opphold på et militærsykehus. Byen er i revolusjonens vold, og sosialister og kommunister utkjemper regulære slag mot høyreorienterte militser.

Folkets parti

I 1924 står Hitler anklaget for høyforræderi. Nazistpartiets forsøk på å overta makten fire måneder tidligere var blitt en pinlig fiasko. Hitler kjennes skyldig, og i fengselet skriver han boken Mein Kampf.

Hitler tar makten

I 1930 befinner Tyskland seg midt i Den store depresjonen. Men én mann har forutsett situasjonen. Hitler hadde advart mot å sette sin lit til amerikanske utlån, og nå fremstår han som en profet.

Fra demokrati til diktatur

Hitler har en hemmelig dagsorden: å tilintetgjøre jødene i Tyskland. Men først må han bevise at han kan gjøre noe med landets økonomi. Så den tidligere kunststudenten presenterer storslåtte ordninger for å skaffe folk arbeid og sosiale reformer, mens han i all hemmelighet ruster opp de tyske styrkene.

Krigsforberedelser

I november 1937 innkaller Hitler generalene sine og avslører sine militære planer. Tyskland vil annektere Østerrike og den tysktalende delen av Tsjekkoslovakia så raskt som mulig. Offentlig oppfører Hitler seg imidlertid som en fredens mann som kan gjøre Tyskland stort uten krig. Og i begynnelsen holder han ord.

Hitlers største bommert

Hitler invaderer Sovjetunionen og skryter av å kunne beseire kommunismen i løpet av få uker. Men invasjonen når et dødpunkt vinteren 1941 – og da Hitler samtidig nesten enerådig bestemmer seg for å gå til krig mot USA, begår han sin største bommert.

Den endelige løsning

Dette er historien om hvordan Hitler forførte den tyske nasjonen til å bli medskyldig i det verste folkemord i menneskehetens historie – utryddelsen av rundt 6 millioner jøder. Med støtte fra Goebbels’ propaganda sammenligner Hitler jødene med et virus som nødvendigvis må utryddes for ikke å bli til fare for det tyske samfunnet.

Konspirasjon og bedrag

I 1944 går alt galt for Hitler. Med nederlag på nederlag slår hans offentlige image som det allvitende geniet som kan føre det tyske folket til seier, sprekker. Den 20. juli utsettes han for et bombeattentat planlagt av hans egne offiserer. Utrolig nok overlever han.

Sluttspillet

I januar 1945 kan Nazi-Tyskland se sin egen slutt. De allierte trenger dypt inn i hjertet av det tusenårige riket fra alle sider. Tyskerne kan ikke vinne, og mannen som førte dem i krig, er ferdig.

Avnazifiseringen

Da de allierte beveger seg gjennom Tyskland i krigens siste måneder, gjør de en grufull oppdagelse. Konsentrasjonsleirer og dødsleirer avslører de systematiske massemordene på millioner av mennesker og understreker at nazistene er en fiende som verden før aldri har sett maken til.