Som ny abonnent mottar du Vitenskapens nye verden som introduksjonstilbud ca. tre uker etter bestillingen din. Etter introduksjonstilbudet mottar du automatisk ett nytt bind i serien hver sjette uke. Dette er et løpende abonnement.
Serien består av i alt 12 bind.
Vi tar forbehold om pris-, moms- og portoendringer, utsolgte og forsinkede produkter samt endringer i abonnementsbetingelsene. Tilbudet gjelder ikke i utlandet. Vi forbeholder oss retten til å godkjenne hver bestilling. Er du under 18 år, må vi ha en skriftlig bestilling med foresattes underskrift.

Betaling
Betaling skal skje via girokortet, som kommer sammen med boken. Skjer betaling med automatisk kortbetaling, er dette angitt på girokortet. Vi tar forbehold om eventuell oppkreving av gebyr ved betaling med girokort. Kontakt banken din hvis du vil opprette avtale om e-faktura. Ved forsinket betaling påløper det et påminnelsesgebyr – det vil være det maksimalt tillatte gebyret ifølge den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Returnerer du boken, fritar det deg ikke for betaling.

Behandling av personopplysninger
For å kunne yte best mulig service bruker Bonnier et system som sørger for optimal databehandling. Fødselsdato og telefonnummer hentes inn fra eksterne kilder hvis dette ikke er oppgitt. Du kan få innsyn i disse opplysningene ved å ringe til kundeservice. Opplysningene brukes til å administrere abonnementet, bestillinger og betalinger samt til informasjon og markedsføring via telefon, post og e-post. Det betyr bl.a. at du kan få spennende tilbud fra Bonniers samarbeidspartnere. Du kan når som helst melde deg av på www.kundeservice.com eller ved å kontakte oss på tlf. 23 06 86 61. Bonnier oppdaterer opplysningene løpende ved hjelp av eksterne registre.

Endring av opplysninger og abonnement
Endring av postadresse, e-postadresse og betalingsperiode samt oppsigelse, inngåelse av avtale om automatisk kortbetaling m.m. gjøres enklest på www.kundeservice.com. Endring av e-postadresse og postadresse må varsles umiddelbart. Hvis du ikke har informert om ny adresse og derfor ikke har mottatt boken din, vil boken ved henvendelse bli ettersendt med portokrav.
Du kan til enhver tid si opp abonnementet – men senest 5 dager etter at boken er mottatt. Hvis oppsigelsen skal gjelde fra et annet tidspunkt, og hvis du ønsker tilbakebetaling av forhåndsbetalte beløp, bes du kontakte kundeservice.  Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse.

Kontakt
Du kan kontakte oss på www.kundeservice.com eller på telefon mandag–fredag 8–18 hvis du ønsker personlig betjening. Du kan også ringe vår automatiske døgnservice.
Vitenskapens nye verden
Kundeservice
www.kundeservice.com
Tlf. 23 06 86 61
Bonnier Publications International AS
Org.nr. 977041066 MVA